• Palác vína
  • Palác vína_4
  • Palác vína_5
  • Palác vína_3
  • Palác vína_2

AUVERGNE

AUVERGNE
Auvergne je samostatná vinařská oblast ležtící mezi Loirou a Burgundskem. Oblast je rozdělena do dvou podoblastí – Saint-Pourçain a Côtes d'Auvergne.

Saint-Pourçain

Jihovýchodně od města Moulins leží na řece Sioule malé město Saint-Pourçain. Vinařskou oblast tvoří celkem 19 obcí s celkovou výměrou cca 500 ha.

Vinice jsou položeny na kopcích a rovinách an vápenatých a štěrkových půdách, na kterých se v současné době pěstují převážně odrůdy Gamay a Pinot noir. Bílá vína se vyrábějí ze směsí odrůd tressalier, Chardonnay a Sauvignon. Kombinace vápenato-jílovité nebo písčité půdy, příznivá orientace vzhledem ke slunci a použití zmíněných odrůd dává pozoruhodná vína.

Côtes d'Auvergne

Půdní podmínky v oblasti Côtes d'Auvergne jsou velmi různorodé. V okolí města Clermont-Ferrard se lze setkat se dvěma druhy půd pocházejícími z mocných čtvrtohorních erupcí: s vulkanickým podložím a s vrstvou vápenatých slínů. Terén je velmi členitý a činí návštěvu oblasti ještě zajímavější.

Výměra zdejších vinic činí přibližně 500 ha. Vinice se nacházejí v nadmožské výšce mezi 300 – 500 m a to mezi vyhaslými sopkami Chaine des Puys a řekou Alliier. Asi 90% zde vysázených keřů vinné révy tvoří odrůda Gamay. Odrůdy Pinot noir a Chardonnay se dělí o zbylých 10%.

ČTYŘI ODRŮDY AUVERGNE

Chardonnay

Sauvignon

Gamay

Pinot noir

Přihlášení