• Palác vína
  • Palác vína_4
  • Palác vína_5
  • Palác vína_3
  • Palác vína_2

LANGUEDOC – ROUSSILLON

Oblast Languedoc – Roussillon je největší vinařskou oblastí na světě (740.300 akrů – což je přibližně třikrát větší plocha než Bordeaux).

Z této oblasti pochází třetina všech vín vyprodukovaných ve Francii. Většina těchto vín však spadá do kategorie vin de pays nebo dokonce vins de table. Languedoc – Roussillon produkuje přibližně 75% francouzských vin de pays. Tato vína jsou vyšší jakosti než obyčejná stolní vína, ale většinou nedosahují úrovně dobře udělaných vín AOC.

Dějiny oblasti Languedoc – Roussillon byly vždycky spojené s vínem a vinařstvím. Řecké a římské zříceniny, hrady, opatství a kostely jsou mlčenlivými svědky bouřlivé minulosti. Oblast byla strategicky vždy velmi důležitá jak pro francouzské krále, tak pro jejich jižní rivaly z Aragonu.

Languedoc-Roussillon sdílí mnoho terénních a klimatických charakteristik se sousedními regiony v jižní Rhôny a Provence. Mnohé vinice se nacházejí podél řeky Hérault. Vinice v Languedoc jsou obvykle vysazeny podél pobřežní nížiny Středomoří, zatímco ti v Roussillon se nachází v úzkém údolí kolem Pyrenejí. Vrchol vegetačního období (od května do srpna) je velmi suchý a většina ročních srážek se vyskytuje v zimě. Pláně Languedocu jsou nejvíce vyprahlou a nejteplejší oblastí Francie. Středomořské klima tohoto regionu je velmi příznivé pro pěstování velkého množství nejrůznějších odrůd hroznů a to i pro hromadnou výrobu kvalitního vína.

Languedoc je značně rozsáhlá oblast mnoha různých tváří – najdeme zde písečné pláže Středozemního moře, nesčetná jezírka ve vnitrozemí, strmé svahy Cévennes, půdy tvořené vápencem, kdystalickou břidlicí, štěrkem i oblázky – jedná se o skutečnou mozaiku terroir a vinic.

Během posledních dvou desetiletí byly vinice Laguedocu zcela obnoveny, přičemž při osázení se kladl důraz na středomořské odrůdy Grenache, Mourvédre a Syrah. Podle zdejších pravidel se vína v Languedocu vyrábějí z jednotlivých odrůd samostatně a po dokvašení se scelují.

SEDM ODRŮD LANGUEDOC – ROUSSILLONU

Merlot

Cabernet Sauvignon

Sauvignon blanc

Chardonnay

Mourvédre

Grenache noir

Syrah

Přihlášení