• Palác vína
  • Palác vína_4
  • Palác vína_5
  • Palác vína_3
  • Palác vína_2

Itálie

Itálie

Od příchodu Řeků byla Itálie známá jako Oenatria (Enotria) neboli země vína. Brzy nato, přibližně v roce 800 př. Kr., objevili kouzlo Apeninského poloostrova Heléňané, milovníci vína a ženské krásy. Na jihu Apeninského poloostrova vysadili vlastní vinice a začali pěstovat mnoho řeckých odrůd vinné révy.

Jelikož Itálii po staletí tvořily četné státy různé velikosti a teprve v roce 1861 poprvé vyvstala otázka jejího sjednocení, nebylo možné vyrábět víno ve velkém. Po dlouhou dobu byla země obrovskou nepřehlednou mozaikou malých vinohradnických regionů a vinic. Zdálo se, jako by měl každý obyvatel Apeninského poloostrova za domem vinohrad.

PĚSTOVÁNÍ RÉVY

Itálie leží na úzkém, protáhlém poloostrově ve tvaru kozačky. U její paty se vynořuje ostrov Sicílie, který připomíná vinný hrozen, a anad ním se nachází další italský ostrov, Sardinie.

Itálie nemá jasně vymezené vinařské oblasti. Vinohrady pokrývají celý Apeninský poloostrov, s výjimkou nejvyšších pohoří. Vysoké hory se zvedají jednak na severu země, kde se táhnou od západu na východ, a druhak se nacházejí ve střední a užší části, kde se táhnou v ose sever-jih. Přesto však na hornaté regiony, jež vytvářejí jakousi páteř itálie, připadá 40% veškeré plochy vinic. Vinné révě se totiž daří v jakémkoli chráněném údolí, a mezi dvěma zmíněnými pohořími leží úrodné údolí řeky Pád.

PODNEBÍ A PŮDNÍ PODMÍNKY

Přestože jsou v pro Itálii charakteristická různá mikroklimata, všeobecně lze říci, že na severu Itálie vládne kontinentální podnebí, zatímco na jihu panuje podnebí středomořské. Extrémní teploty zmírňuje vliv moře, od nějž nejsou vinice nikdy daleko.

Severní Itálie má vesměs vápenité půdy, zatímco jih a Sicílie mají půdy sopečné.

 


ABRUZZI
Kraj Abruzzi sousení na severu s Marche, na západě s Laziem a na jihu s Molise. Z východu omývá jeho pobřeží Jaderské moře.
číst více o ABRUZZI

APULIE
Apulie náleží k největším vinařským oblastem v Itálii. Rozkládá se v jihovýchodním cípu země a vytváří pověstný podpatek italské „kozačky". Může se pochlubit dlouhým pobřežím Jaderského a Jónského moře. Na západě sousedí s Kampánií a Basilicatou a na severu s Molise.
číst více o APULII

BASILICATA
Když se vydáme z italského „podpatku" a vydáme se směrem ke „špičce" (Kalábrie), musíme projít krajem Basilicata. Této oblasti, přejmenované dříve na Lukánii, se nedávno opět začalo říkat Basilicata.
číst více o BASILICATA

EMILIA – ROMAGNA
Kraj Emilia – Romagna leží pod Lombardií a Venetem a rozkládá se od Ligurie až k Jaderskému moři. Od Toskánska a Marche jej na jihu oddělují Apeniny.
číst více o EMILIA – ROMAGNA

FRIULI – Venezia Giulia
Ve Friuli se vinná réva pěstovala již dlouho předtím, než evropští Keltové objevili přednosti vína.
Tato vinařská oblast leží v severovýchodním cípu Itálie, jižně od rakouské hranice, v sousedství Slovinska.
číst více o FRIULI – Venezia Giulia

KALÁBRIE
Kalábrie vytváří špičku italské „kozačky". Je to velmi krásný, ale divoký kraj, omývaný ze tří stran mořem.
číst více o KALÁBRII

KAMPÁNIE
Kampánie je protáhlý kraj ležící při pobřeží Tyrrhénského moře na jihozápadě Itálie. Zdejší krajina, zejména při pobřeží, je skutečně krásná a její obyvatelé jsou pohostinní a přátelští.
číst více o KAMPÁNII

LAZIO
Kraj Lazio se táhne od Apenin (Umbrie, Abruzzy a Molise) až ke Středozemnímu moři. Na severu sousedí s Toskánskem a na jihu s Kampánií. V místním vinařství hraje významnou úlohu řeka Tiber stejně jako hlavní město Řím, jež je pro zdejší vinaře největším odbytištěm.
číst více o LAZIU

LIGURIE
Ligurie náleží k nejmenším, zato však nejkrásnějším krajům Itálie. Její správní středisko Janov slouží zároveň jako přístav. Středozemní moře, na jehož břehu se rozkládá, výrazně ovlivňuje stravovací návyky místních obyvatel. Ti tak konzumují značné množství mořských ryb a plodů a proto zde vzniká řada nejrůznějších bílých vín.
číst více o LIGURII

LOMBARDIE
Lombardie leží přímo v srdci severní Itálie, mezi předhůřím Alp a údolím řeky Pád. Voda patří k hlavním rysům Lombardie, která se může pochlubit hned čtyřmi velkými jezery – Lago Maggiore, Lago di Como, Lago d´Iseo a Lago di Garda.
číst více o LOMBARDII

MARCHE
Kraj Marche hraničí na západě s Apeninami, Umbrií a malou částí Toskánska, na severu pak sousedí s Emilií, na jihu s pohořím Abruzzi a na východě jej omývá Jaderské moře.
číst více o MARCHE

MOLISE
Molise je zemědělský kraj s poměrně krátkým pásmem pobřeží. Po léta byl spojen se svým severním sousedem, krajem Abruzii.
číst více o MOLISE

PIEMONTE
Turín, správní středisko Piemontu, proslul těžkým průmyslem, avšak ostatní části kraje zůstaly věrny tradičnímu zemědělství. Piemontská údolí ostře, ale příjemně kontrastují s mocnými štíty Alp. Nejjižnější oblast Piemontu připomíná mírně zvlněné Toskánsko.
číst více o PIEMONTE

SARDINIE
Také Sardinie je ostrovem kontrastů – najdeme zde vlídné pobřeží, ale i členitá strmá pohoří, turisty obléhané lokality i nespoutanou divokou přírodu. Sardinie je po Sicílii druhým největším ostrovem ve Středozemním moři.
číst více o SARDINII

SICÍLIE
Trojúhelníkový ostrov Sicílie je největším italským krajem a zároveň nejrozlehlejším ostrovem ve Středozemním moři. Své stopy zde zanechaly téměř všechny národy, jež se kdy ve Středozemí pohybovaly – od Féničanů po Kréťany, od Arabů po Vikingy.
číst více o SICÍLII

TOSKÁNSKO
Toskánsko se pyšní výbornými víny a báječnou kuchyní, naprosto odlišnou od kuchyně kraje Emilia – Romagna, kterou charakterizuje zejména hojnost přírodních surovin, jež poskytuje místní půda. V Toskánsku je kvalita důležitější než kvantita.
číst více o TOSKÁNSKU

TRENTINO – Alto Adige
Trentino – Alto Adige, známé též jako Jižní Tyrolsko, sousedí s Lombardií na západě, Venetem na jihu a Švýcarskem a Rakouskem na severu.
číst více o TRENTINU

UMBRIE
Umbrii ohraničují na východě Apeniny a Marche, na severozápadě sousedí s Toskánskem a na jihozápadě s Laziem. Patří k pěti italským krajům, jež neleží u moře. Hlavními pěstovanámi plodinami tohoto kraje jsou vinná réva a olivy.
číst více o UMBRII

VALLE d´AOSTA
Malebné údolí Aosta se nachází na severu Piemontu, na úpatí vznosných štítů Mont Blancu a Matterhornu.
číst více o VALLE d´AOSTA

VENETO
Oblast Veneto (Benátsko) je pravým rájem nejen pro milovníky přírody a kultury, ale i pro nejnáročnější gurmány. Veneto je již po staletí typickým zemědělským krajem. Mírně zvlněná krajina oplývá bujnou vegetací a kouzlem.
číst více o VENETU

Přihlášení