KALÁBRIE

Kalábrie vytváří špičku italské „kozačky". Je to velmi krásný, ale divoký kraj, omývaný ze tří stran mořem.

Kalábrie byla kdysi rajskou zahradou starých Řeků, které sem lákalo nádherné pobřeží a impozantní hory. Právě oni zde také začali pěstovat vinnou révu. Přestože jsou již všechna stará slavná vína zapomenuta, ve vyzrálém ciró je dodnes patrný závan starořecké kultury.

V Kalábrii se vyrábí výborná bílá a růžová vína, dobrou pověst však získala především zdejší vína červená.

Přihlášení