• Palác vína
  • Palác vína_4
  • Palác vína_5
  • Palác vína_3
  • Palác vína_2

MARCHE

Kraj Marche hraničí na západě s Apeninami, Umbrií a malou částí Toskánska, na severu pak sousedí s Emilií, na jihu s pohořím Abruzzi a na východě jej omývá Jaderské moře.

Celý kraj protíná značné množství řek vinoucích se z Apenin k Jadranu. Právě v jejich údolí, kde se vinné révě obzvláště daří, je soustředěno vinařství. Najdeme zde tři další vinařská centra – okolí Castelli di Jesi, Ascoli Piceno a Ancona.

Hlavním zdrojem obživy místních obyvatel je zemědělství a pěstování vinné révy, turistický ruch a rybolov.

Přihlášení