• Palác vína
  • Palác vína_4
  • Palác vína_5
  • Palác vína_3
  • Palác vína_2

SARDINIE

Také Sardinie je ostrovem kontrastů – najdeme zde vlídné pobřeží, ale i členitá strmá pohoří, turisty obléhané lokality i nespoutanou divokou přírodu. Sardinie je po Sicílii druhým největším ostrovem ve Středozemním moři.

Místní vinice jsou soustředěny v předhůří, v údolích i na rovinách při pobřeží, kde žije většina obyvatel.

Přihlášení