• Palác vína
  • Palác vína_4
  • Palác vína_5
  • Palác vína_3
  • Palác vína_2

Bezpečnost a ochrana osobních údajů zákazníků e-shopu palacvina.cz

Bezpečnost a ochrana osobních údajů zákazníků e-shopu palacvina.cz


Při nakládání s daty se náš e-shop řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a nařízením GDPR.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Společnost LOCASTE s.r.o., provozovatel online e-shopu palacvina.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a nařízením GDPR. V žádném případě neposkytuje společnost tyto údaje třetí straně. Výjimkou z tohoto ustanovení je externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi pro zajištění bezproblémového doručení zboží. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR a nařízením GDPR.

Jaké údaje shromažďujeme?
Pro realizaci kupní smlouvy od vás vyžadujeme znát jméno (případně název firmy), adresu (fakturační a případně dodací), telefon a e-mail. Dále pak evidujeme vaše jednotlivé objednávky, stejně tak faktury, která vám společnost LOCASTE s.r.o. vystaví.

K čemu údaje slouží?
Veškeré informace slouží pouze k dodání objednaného zboží z našeho e-shopu palacvina.cz na vaši adresu a pro usnadnění komunikace s vámi.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?
Po přihlášení do e-shopu palacvina.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. V případě, že chcete Vaši registraci včetně všech dat zcela vymazat, stačí odeslat e-mail na adresu info@locaste.cz

Přihlášení